Some pictures of the "making of" the Opera Folk María Soliña in Cangas, Pontevedra, Spain - fotos by Sara Fernández González & Eva Alves

  • María Soliña - the making of: